About Us

Nga Tongi O Ngāti Maru-Wharanui

“Waitaraiti kei raro

Mangaehu kei runga

Tatu ki te raki

Te Ihuwaka ki te tonga.

Ko nga awa honohono i enei tongi

Ko Taramokou

Manganui

Patea ki te hauauru

Tangahoe ki uta

Wanganui

Tangarakau

Heao ki te rawhiti

Ko Te Tupuna tuitui ko Waewaeroa

kei roto i enei huahanga

ngā Whenua, ngā Awa, ngā wairere

ngā Puke teitei, ngāa Koiwi o nga Tupuna

me ngā Taonga katoa o Ngāti Maru-Wharanui

Haumi E Hui E Taiki E!”

 

Whakapapa Information for Ngati Maru

 

Please Click the Document Below:

Evidence of Karl Burrows and Holden Hohaia for WAI 1609 Claim