WAIATA TAWHITO – Kāore Te Pō Nei nā Te Kapua Keepa

Click here to listen to the audio link

Kāore te pō nei i te ao o nunui
i te rapu i te pono e whāia nei
Kei whea ngā iwi nei e tata mai ki taku taha?
E hoki atu anō i te pou whakairo o tōna whare
Nā wai te tikanga kia mate noho atu
Aku rongo herehere ka puta i ngā whenua
Ka haruru ki tawhiti ki Ingarangi rā e
Ki te mutunga mai o te ao
Kei Parihaka a Te Whiti e whakaririka ana
Ki te mate o te motu nei e huna nei ki te moni
Kihei taku ate i te tau o tōna tika
Kia tia pāruru au ki te kōtore huia
Kia kahu pūrua he kopakipaki
Ka pae au me noho i runga i taku waka i a Te Manawanui
I herea ai e Tohu ana iwi ki te rangimārie
Kei kino, kei poke, kei whakanoa i te tapu o Te Atua
E kore ngā iwi nei e wareware i taku ngākau
I pania taku kiri ki te tōmairangi e tuturu nei ki te whenua
Tāhekea iho e ngā iwi nei ki taku tinana nei eee….i

Leave a Reply